กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ฐานที่ 2 ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับ The Solar System​ แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 3 ฐานดังนี้ 1.The Solar​ System​ 2.Vocabulary​ 3.Quiz bee นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับระบบสุริยะ​จักรวาลและให้ความร่วมมือในกิจกรรมโดยมีครูต่างชาติ​คอยให้คำแนะนำ 

 

s2360192

 

s2360193

 

 

 

s2360194

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates