กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ฐานที่ 4 กิจกรรม SCI SHOW นักเรียนได้เข้าทำกิจกรรมเรียนรู้ Sci Show จากการทดลองวิทยาศาสตร์ โดยพี่ๆ นักเรียนชั้น ม.1-3 Gifted ในหัวข้อดังนี้ 1.สึนามิ 2.ภูเขาไฟ 3.จำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศ 4.ระยะเวลาการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ 5.ลักษณะของกาแลคซี่ นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และการถามตอบ ส่งเสริมทักษะการสังเกต การตั้งคำถาม การทดลอง การวิเคราะห์ สรุปผลและการนำไปใช้ 

 

s445097

 

s445100

 

 

s445101

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates