Morning​ Time ม.6

กิจกรรม​ Morning​ time​ ม.วัชรี​ ติว​ ​PAT ​1​ ให้นักเรียนชั้น​ ม.6​ สายวิทย์​ มีการฝึกวิเคราะห์โจทย์​ PAT​ 1 ​ของปี​ 59​ เรื่อง​ ค่ามาตรฐาน​ ครูได้แนะนำเทคนิคการจำสูตรเพื่อนำไปใช้คิดคำนวณให้แก่นักเรียน 

 

t183232

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates