เรื่อง ตรีโกณ

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (PAT 1) ชั้น ม.6/1 เรื่อง ตรีโกณ โดย ม.วัชรี STEP 1 ครูทบทวนค่า sin, cos, tan พื้นฐาน STEP 2 ครูอธิบายยกตัวอย่างโจทย์จากข้อสอบ PAT 1 พร้อมเเสดงวิธีการหาคำตอบ และสุ่มถามเป็นระยะ STEP 3 นักเรียนฝึกทำโจทย์จากที่ครูกำหนดให้ โดยเดินดูช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจ และเฉลยโจทย์หลังจากฝึกให้นักเรียนหาคำตอบ STEP 4 นางสาวกันธิชา เเสดงวิธีการหาคำตอบจากตัวอย่างโจทย์ และ นายธนัญณัทฐ สรุปบทเรียนอีกรอบ โดยครูช่วยเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหาย ท้ายคาบสุ่มถาม นักเรียน 5 คน สามารถตอบคำถามได้ 4 คน อีก 1 คน ครูอธิบายเพิ่มเติมเเละถามซ้ำอีกครั้ง 

 

t386835

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates