กำหนดการขายหนังสือ - สมุด รอบ 2

Written by Super User on . Posted in ข่าวสารประถม

เนื่องจากตามกำหนดการจำหน่ายหนังสือ - สมุด ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 - 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนต้องขออภัยในความไม่สะดวกและการบริการที่ล่าช้าไปบ้าง ทำให้ยังมีผู้ปกครองอีกหลายท่านยังไม่สะดวกหรือทำการจัดซื้อให้แล้วเสร็จตามวันเวลาที่กำหนด

ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่ยังไม้ได้ดำเนินการดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งกำหนดการจำหน่ายหนังสือ - สมุด อีกครั้ง ในวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

จึงขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ปกครองทุกท่านและขอขอบพระคุณในความร่วมมือด้วยดีเสอมมา

 

นางเขมรัตน์   นันติปิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม

ตรวจสอบราคาหนังสือ ปี 2558

Written by Super User on . Posted in ข่าวสารประถม

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่จะจำหน่ายสมุด - หนังสือ ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

  • วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 : นักเรียนใหม่ G.1 - ป.6 เวลา 14.00 - 15.30 น.
  • วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 : นักเรียนเก่า G.1 - ป.6 เวลา 08.00 - 11.00 น.

ดังนั้น จึงขออนุญาตแจ้งและประมาณค่าหนังสือ - สมุด ระดับชั้นต่างๆ ดังนี้

แผนก 2 ภาษา แผนก ICP แผนกสามาัญ
G.1 = 2,032 Year 1 = 2,050 ป.1 = 1,802
G.2 = 2,035 Year 2 = 2,029 ป.2 = 1,815
G.3 = 2,345 Year 3 = 2,233 ป.3 = 2,035
G.4 = 2,804   ป.4 = 2,146
G.5 = 2,739   ป.5 = 2,149
G.6 = 2,852   ป.6 = 2,231

 

หมายเหตุ * ทั้งนี้ราคาหนังสืออาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยตามที่บริษัทกำหนด ขอความกรุณาท่านผู้ปกรองโปรดเตรียมเงินมาให้พร้อมหรือพอดีกับราคาหนังสือด้วยค่ะ

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (ระดับประถม)

Written by Super User on . Posted in ข่าวสารประถม

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558
Bilingual Mini Bilingual
G.1 ICP  /  G.1.1  /  G.1.2 ป.1.1
G.2 ICP  /  G.2.1  /  G.2.2  /  G.2.3 ป.2.1
G.3 ICP  /  G.3.1  /  G.3.2  /  G.3.3 ป.3.1
G.4.1  /  G.4.2  /  G.4.3 ป.4.1  /  ป.4.2
G.5.1  /  G.5.2  /  G.5.3 ป.5.1  /  ป.5.2
G.6.1  /  G.6.2  /  G6.3 ป.6.1  /  ป.6.2

กำหนดวันจำหน่ายหนังสือ/อุปกรณ์การเรียน

Written by Super User on . Posted in ข่าวสารประถม

โรงเรียนกำหนดวันจำหน่ายหนังสือ/อุปกรณ์การเรียน และอื่นๆ พร้อมกันทุกระดับชั้นในวัน เสาร์ ที่ 25 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานที่จำหน่ายได้ดังนี้

  • ระดับชั้น G.1 - ป.1 อาคาร 3 ชั้น 3
  • ระดับชั้น G.2 - ป.2 อาคาร 3 ชั้น 3
  • ระดับชั้น G.3 - ป.3 อาคาร 3 ชั้น 4
  • ระดับชั้น G.4 - ป.4 อาคาร 3 ชั้น 4
  • ระดับชั้น G.5 - ป.5 อาคาร 5 ชั้น 2
  • ระดับชั้น G.6 - ป.6 อาคาร 5 ชั้น 2
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates