การเลื่อนสอบ O-NET

Written by Super User on . Posted in ข่าวสารมัธยม

เรื่อง การเลื่อนสอบ O-NET

เนื่องจากสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้ประกาศเลื่อนสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 จากวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 และประกาศผลสอบในวันที่ 19 มีนาคม 2557 จึงแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบโดยทั่วกัน

สีสันจากดอกไม้

Written by Super User on . Posted in ข่าวสารมัธยม

"สีสันจากดอกไม้" กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ G.7/ม.1

ดอกไม้ สื่อถึงความสวยงามและสดใสแต่ในดอกไม้นั้นมีอะไรที่เป็นความลับซ่อนอยู่ นักเรียน G.7/ม.1 ได้ทำการค้นหาจากการใช้ดอกไม้ศึกษาและสังเกตตามกระบวนการทางวิทยาศาตร์ เด็กๆ ได้รู้ถึงส่วนประกอบภายนอกและหน้าที่รวมไปถึงการศึกษาภายใน ทำให้ทราบส่วนประกอบของเกสรเพศเมีย นอกจากการค้นหาความลับของดอกไม้แล้วเด็กๆ ยังได้ทำการวาดภาพและจำแนกส่วนประกอบต่างๆ ลงในสมุดอย่างสวยงาม น่าชื่นชมจริงๆค่ะ

 

IMG 2951

 

IMG 2952

 

แนะแนวการศึกษาต่อ สู่รั้วมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

Written by Super User on . Posted in ข่าวสารมัธยม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ได้มีการแนะแนวการศึกษาต่อจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับนักเรียนชั้น G.10 - G.11 ตามสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

  • Mechanical Engineering
  • Software Engineeing
  • Geoinformatics
  • Social Science
  • Nursing Science

นักเรียนได้ทราบแนวทางการศึกษาต่อสู่รั้วมหาวิทยาลัยในสาขาที่ตนเองสนใจ อันจะเป็นประโยชน์ในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

IMG 0289

 

IMG 0294

 

IMG 0334

 

IMG 0362

 

แนะแนวการศึกษาต่อ สู่รั้วมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)

Written by Super User on . Posted in ข่าวสารมัธยม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 นักเรียนสายศิลป์ ระดับชั้น G.10 B, G.11 B ได้ไปทัศนศึกษาเยี่ยมชม การแนะแนวศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี และ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นักเรียนได้รับข้อมูลอันจะเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

IMG 0064

 

IMG 0088

 

IMG 0162

 

 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates