รำลึกพระคุณครู (อนุบาล)

Written by Super User on . Posted in ข่าวสารอนุบาล

เมื่อวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาแผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับวันไหว้ครู เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาสนทนาถาม - ตอบ 2 ภาษา พร้อมกันนี้ลูกศิษย์ตัวน้อยๆ ยังได้เตรียมกรวยดอกไม้มาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียน

คุณครูได้เก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมฐานการเรียนรู้และพิธีไหว้ครูมาฝากด้วยค่ะ ผู้ปกครองสามารถเข้าไปชมรูปภาพบรรยากาศได้ที่รูปกิจกรรมนะคะ

 

IMG 0619

 

IMG 0708

 

IMG 0711

 

IMG 0714

 

IMG 2357

ข่าวสารประชาสัมพันธ์กำหนดการต่างๆ (อนุบาล)

Written by Super User on . Posted in ข่าวสารอนุบาล

ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ แผนกอนุบาล ขอแจ้งกำหนดการต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้ผู้ปกครองทราบดังนี้

 

กำหนดการต่างๆ

มาตรการและการเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก

Written by Super User on . Posted in ข่าวสารอนุบาล

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ แผนกอนุบาลขอชี้แจงข้อมูลและมาตรการการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ดังนี้

 

แผ่นที่ 1

 

แผ่นที่ 2

กิจกรรมฐานการเรียนรู้ วันไหว้ครู

Written by Super User on . Posted in ข่าวสารอนุบาล

เนื่องด้วยแผนกอนุบาลจะจัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น มีฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายและพิธีไหว้ครูในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 บริเวณ Cover way หน้าอาคาร 3 และห้องเพลินเรียนรู้ ตามโปรแกรม ดังต่อไปนี้

 

โครงการไหว้ครู58-001-001

 

โครงการไหว้ครู58-002-002

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates