ตรวจสอบราคาหนังสือ ปี 2558

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่จะจำหน่ายสมุด - หนังสือ ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้

  • วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 : นักเรียนใหม่ G.1 - ป.6 เวลา 14.00 - 15.30 น.
  • วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 : นักเรียนเก่า G.1 - ป.6 เวลา 08.00 - 11.00 น.

ดังนั้น จึงขออนุญาตแจ้งและประมาณค่าหนังสือ - สมุด ระดับชั้นต่างๆ ดังนี้

แผนก 2 ภาษา แผนก ICP แผนกสามาัญ
G.1 = 2,032 Year 1 = 2,050 ป.1 = 1,802
G.2 = 2,035 Year 2 = 2,029 ป.2 = 1,815
G.3 = 2,345 Year 3 = 2,233 ป.3 = 2,035
G.4 = 2,804   ป.4 = 2,146
G.5 = 2,739   ป.5 = 2,149
G.6 = 2,852   ป.6 = 2,231

 

หมายเหตุ * ทั้งนี้ราคาหนังสืออาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยตามที่บริษัทกำหนด ขอความกรุณาท่านผู้ปกรองโปรดเตรียมเงินมาให้พร้อมหรือพอดีกับราคาหนังสือด้วยค่ะ

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates