ผลงานหนังสือเล่มเล็ก ของ G.7, ม.1

ในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย นอกจากจะได้เรียนรู้การอ่านคิดวิเคราะห์แล้ว นักเรียนยังได้นำความรู้จากการอ่านมาสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลทั่วไปที่ได้ศึกษา

 

IMG 2215IMG 2216

 

IMG 2214

 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates