กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย

ในสัปดาห์นี้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง พร้อมทั้งร่วมเชิดชูกวีเอกของไทยในวันสุนทรภู่ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดให้มีการประกวดคัดลายมือ ประกวดตัวละครในวรรณคดี รวมทั้งจัดซุ้มสารานุกรมไทย เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือและความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี

 

DSC04310DSC04318

 

DSC04324DSC04335

 

DSC04337DSC04340

 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates