การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ G.9/ม.3

เนื่องจากมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเองแล้ว ยังฝึกให้นักเรียนได้นำความรู้มาประยุกต์ และทำชิ้นงานที่ถือว่าเป็นการสรุปบทเรียนตามความสามารถของตนเอง และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ศึกษาผลงานของตนเองอย่างภาคภูมิใจ

 

IMG 2541

 

IMG 25400

 

IMG 2542

 

IMG 2543

 

IMG 2544

 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates