แนะแนวการศึกษาต่อ สู่รั้วมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ได้มีการแนะแนวการศึกษาต่อจากคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับนักเรียนระดับชั้น G.9 - G.11

นักเรียนได้ทราบแนวทางการศึกษาต่อสู่รั้วมหาวิทยาลัย หลักสูตรและสาขาวิชาของแต่ละคณะด้วยควมสนใจ อันจะเป็นประโยชน์ในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

IMG 9449

 

IMG 9490

 

IMG 9517

 

IMG 9542

 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates