แนะแนวการศึกษาต่อ สู่รั้วมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยพายัพ)

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 นักเรียนระดับชั้น G.10 - G.11 ได้ไปทัศนศึกษาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยพายัพ ในการแนะแนวการศึกษาต่อ และเยี่ยมชมคณะต่างๆ ดังนี้

  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • คณะนิเทศศาสตร์
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์

นักเรียนได้ทราบแนวทางการศึกษาต่อสู่รั้วมหาวิทยาลัย หลักสูตรและสาขาวิชาของแต่ละคณะด้วยความสนใจ อันจะเป็นประโยชน์ในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกาาต่อไป

 

DSC07600

 

IMG 9601

 

IMG 9810

 

SAM 3255

 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates