แนะแนวการศึกษาต่อ สู่รั้วมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 นักเรียนสายศิลป์ ระดับชั้น G.10 B, G.11 B ได้ไปทัศนศึกษาเยี่ยมชม การแนะแนวศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี และ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นักเรียนได้รับข้อมูลอันจะเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

IMG 0064

 

IMG 0088

 

IMG 0162

 

 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates