แนะแนวการศึกษาต่อ สู่รั้วมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ได้มีการแนะแนวการศึกษาต่อจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับนักเรียนชั้น G.10 - G.11 ตามสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

  • Mechanical Engineering
  • Software Engineeing
  • Geoinformatics
  • Social Science
  • Nursing Science

นักเรียนได้ทราบแนวทางการศึกษาต่อสู่รั้วมหาวิทยาลัยในสาขาที่ตนเองสนใจ อันจะเป็นประโยชน์ในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

IMG 0289

 

IMG 0294

 

IMG 0334

 

IMG 0362

 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates