สีสันจากดอกไม้

"สีสันจากดอกไม้" กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ G.7/ม.1

ดอกไม้ สื่อถึงความสวยงามและสดใสแต่ในดอกไม้นั้นมีอะไรที่เป็นความลับซ่อนอยู่ นักเรียน G.7/ม.1 ได้ทำการค้นหาจากการใช้ดอกไม้ศึกษาและสังเกตตามกระบวนการทางวิทยาศาตร์ เด็กๆ ได้รู้ถึงส่วนประกอบภายนอกและหน้าที่รวมไปถึงการศึกษาภายใน ทำให้ทราบส่วนประกอบของเกสรเพศเมีย นอกจากการค้นหาความลับของดอกไม้แล้วเด็กๆ ยังได้ทำการวาดภาพและจำแนกส่วนประกอบต่างๆ ลงในสมุดอย่างสวยงาม น่าชื่นชมจริงๆค่ะ

 

IMG 2951

 

IMG 2952

 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates