กิจกรรมฐานการเรียนรู้ วันไหว้ครู

เนื่องด้วยแผนกอนุบาลจะจัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น มีฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายและพิธีไหว้ครูในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 บริเวณ Cover way หน้าอาคาร 3 และห้องเพลินเรียนรู้ ตามโปรแกรม ดังต่อไปนี้

 

โครงการไหว้ครู58-001-001

 

โครงการไหว้ครู58-002-002

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates