มาตรการและการเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ แผนกอนุบาลขอชี้แจงข้อมูลและมาตรการการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ดังนี้

 

แผ่นที่ 1

 

แผ่นที่ 2

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates