การเลื่อนสอบ O-NET

เรื่อง การเลื่อนสอบ O-NET

เนื่องจากสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้ประกาศเลื่อนสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 จากวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 และประกาศผลสอบในวันที่ 19 มีนาคม 2557 จึงแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบโดยทั่วกัน

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates