ข่าวสารประชาสัมพันธ์กำหนดการต่างๆ (อนุบาล)

ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ แผนกอนุบาล ขอแจ้งกำหนดการต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้ผู้ปกครองทราบดังนี้

 

กำหนดการต่างๆ

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates