รำลึกพระคุณครู (อนุบาล)

เมื่อวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมาแผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับวันไหว้ครู เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาสนทนาถาม - ตอบ 2 ภาษา พร้อมกันนี้ลูกศิษย์ตัวน้อยๆ ยังได้เตรียมกรวยดอกไม้มาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียน

คุณครูได้เก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมฐานการเรียนรู้และพิธีไหว้ครูมาฝากด้วยค่ะ ผู้ปกครองสามารถเข้าไปชมรูปภาพบรรยากาศได้ที่รูปกิจกรรมนะคะ

 

IMG 0619

 

IMG 0708

 

IMG 0711

 

IMG 0714

 

IMG 2357

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates