เรื่อง การปลูกผักไม่ใช้ดิน

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

โครงงาน ม.2 Gifted เรื่อง การปลูกผักไม่ใช้ดิน ในสัปดาห์นี้ นักเรียนเริ่มเตรียมวัสดุในการเพาะเมล็ดโดยเลือกใช้วัสดุ ฟองน้ำ สำลี กากมะพร้าว ครูแนะนำให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลการทดลองเป็นระยะ เพื่อนำมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ผลการทดลอง ในการหาแนวทางเลือกวัสดุที่เหมาะสมมาใช้ในการเพาะเมล็ด 

 

7ebf3418-be18-41db-9379-03a70da09287

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates