บรรยากาศการอ่านเงียบ

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

บรรยากาศการอ่านเงียบระดับ G.3-G.5, ป.3-ป.5 เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมาเช้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน อีกทั้งยังช่วยสอนนักเรียนที่อ่านไม่คล่องฝึกอ่านเป็นรายบุคคล ทำให้มีพัฒนาด้านการอ่านดียิ่งขึ้น 

 

124c04f8-2a2b-442c-a913-e0d1edd722e2

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates