การแข่งขันการว่ายน้ำ

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

นอกจากทักษะทางด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางด้านร่างกายและสุขภาพที่ดี วันนี้จึงมีการจัดแข่งขันการว่ายน้ำในระดับชั้น 1-3 ซึ่งเด็กๆ ได้แสดงออกซึ่งทักษะการว่ายน้ำอย่างเต็มที่ ได้รับรางวัลไปคนละหลายรางวัล 

 

033444a6-c5f3-44c1-a65b-282b18f46cc2

 

2ec10ca8-f6b2-481f-89d8-71f3d3abbc1b

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates