เรื่อง what food do you like?

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

วิชา Lang เรื่อง what food do you like? โดย Mr.Adam สอน step1 เขียนคำศัพท์ 3 คำ ใช้วิธีการอ่านและเขียนพร้อมกัน step2 ทบทวนบทเรียนให้ฟัง CD ก่อนถามตอบ step3 ลงแบบฝึกหัดครูเดินดูและมีการสุ่มถามรายบุคคล step4 ฟัง CD และอ่านเนื้อหาพร้อมตั้งคำถามแข่งกันตอบคำถาม What do you like? นักเรียนตอบคำถาม I like....ได้ 

 

263e4034-89f9-4c55-84d6-9187cb1dd40b

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates