การติวโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

การติวโอเน็ตในช่วงกิจกรรม Morning Time ของระดับชั้น ม.3 Gifted วิชาวิทยาศาสตร์ โดย ม.ทัศนีย์ นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบ โดยครูเฉลยและอธิบายเพิ่มเติม 

 

3e1c5105-b488-42aa-890b-12a921a817c5

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates