การแนะแนวทางการศึกษาต่อ

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับฟังการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการสอบภาคภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าในคณะแพทยศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมดอนบอสโก 

 

dda65b0e-c835-4a03-a743-4a0d14bdad0c

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates