เรื่อง ปริมาตรทรงกระบอก

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 Gifted เรื่อง ปริมาตรทรงกระบอก โดย ม.นภาพร ก่อนเริ่มเรียนนักเรียนฟังและอ่าน Conversation STEP 1 นักเรียน QUIZ 10 ข้อลงสมุด พร้อมเฉลยและสลับกันตรวจ STEP 2 ครูอธิบายเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบพร้อมยกตัวอย่างโจทย์ในการคำนวณที่หลากหลาย STEP 3 นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด โดยครูเดินดูให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้อสงสัย STEP 4 ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน พร้อมสุ่มประเมินนักเรียน ด.ช.อัครวินท์ และ ด.ช.ธนชาต ยังตอบคำถามไม่ได้ครูจึงอธิบายเพิ่มเติม 

 

tde7783d4-30d7-439d-9059-e4018ba23041

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates