อบรมจริยะ ป.1-2

Written by Super User on . Posted in PR กิจกรรมการเรียนการสอน

อบรมจริยะรายคาบ ป.1-2 เรื่อง ศีล 5 โดย ม.จริยา ครูเริ่มต้นด้วยการให้นร.นั่งสมาธิ กำหนดลมหายใจเข้า-ออกจากนั้นตัวแทนครูประจำชั้น ม.วิมลรัศมิ์ อบรมคุณธรรมเรื่อง การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ครูเปิดคลิปวีดีโอ เรื่อง ศีล 5 ให้นร.ฝึกท่องบทสวดศีล 5 พร้อมกัน จากนั้นสุ่มตัวแทนนร.ออกมาท่อง 5 คน พร้อมความหมาย นร. สามารถท่องศีล 5 ความหมายภาษาไทยได้ถูกต้อง แต่บทสวดภาษาบาลียังต้องอ่านตามอยู่ จากนั้นนร.ฟังนิทานคุณธรรมเรื่องการยอมรับในสิ่งที่ตนมี (จากกอง) ครูอธิบายเพิ่มเติมพร้อมให้ข้อคิดสอนใจ และสุ่มคำถามนร. 2 คน นร.สามารถตอบได้ถูกต้องท้ายคาบครูสรุปกิจกรรมโดยภาพรวมอีกครั้ง 

 

tc754f7a0-f333-46ed-a3d7-d01d417d6794

 

tdfe92e48-8b93-4f1e-b63e-9c83b01102a9

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates