การรับนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

 

เรื่อง   การรับนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556

 เรียน   ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ? 6 (แผนกสามัญ)

 ทางโรงเรียนขอแจ้งให้ผู้ปกครอง มารับนมโรงเรียน คนละ 2 ลัง (96 กล่อง) ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 ? 11.00 น. ตามรายละเอียดดังนี้

 ระดับชั้น ป.1 - ป.3 : หลังห้องธุรการ

  • ระดับชั้น ป.4 - ป.6 : อาคาร 5 (อาคาร 7 ชั้นใหม่)

 

ขอความกรุณามาให้ตรงเวลาที่กำหนด หากไม่มา ทางโรงเรียน ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับนมโรงเรียน

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

         ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

 

                                                                                                                   30 พฤษภาคม 2556

 

 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates