การประชุมพบปะผู้ปกครอง

การประชุมพบปะผู้ปกครอง ป.1/G.1/Inter Class และ Gifted G.7

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2557 และในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 โรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองหลายระดับดังนี้

11 มิถุนายน 2557     ผู้ปกครอง ป.1

12 มิถุนายน 2557     ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ G.2 - G.4/ ป.2 - ป.4

13 มิถุนายน 2557     ผู้ปกครอง G.1/Inter Class

16 มิถุนายน 2557     ผู้ปกครอง Gifted G.7

ทั้งนี้ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณในความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดี หากผู้ปกครองมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อขอคำแนะนำและปรึกษาได้จากบุคคลากร ดังต่อไปนี้

ม.จันทร์ทณา     ผู้ประสานวิชาการภาคไทย  ระดับ G.1/ป.1 , G.2/ป.2

ม.พรวิไล         ผู้ประสานวิชาการภาคไทย  ระดับ G.3/ป.3 , G.4/ป.4

ม.ลัดดา          ผู้ประสานวิชาการภาคไทย  ระดับ G.5/ป.5 , G.6/ป.6 และ Gifted

ม.กิตติยา         Coordinator              ระดับ G.1/ป.1 , G.2/ป.2

ม.กัญญณัช      Coordinator              ระดับ G.3/ป.3 , G.4/ป.4

ม.ณัฏฐฤทัย      Coordinator              ระดับ G.5/ป.5 , G.6/ป.6

ม.ญาณิณี         ผู้ช่วยต่างประเทศ          ระดับ Gifted/G.7 , Gifted 5 - 6

ทางทีมงานฝ่ายประถมยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะตอบทุกๆ คำถามค่ะ

 

 MG 0005

 MG 0018

 

 

 MG 0059

 

 MG 0082

 

 MG 0097

 

 MG 0215

 

 MG 0278

 

 MG 0338

 

 MG 0356

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates