การจำหน่ายชุดนักเรียน

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง

เรื่อง   การจำหน่ายชุดนักเรียน

เรียน   ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Nursery

ทางโรงเรียนขอแจ้งให้ผู้ปกครอง นำนักเรียนมาวัดตัว ได้ที่ห้องเพลินเรียนรู้ ในช่วงเวลา 07.30 ? 09.30 น. และ 15.00 ? 17.00 น. ตามวันที่กำหนดดังนี้

  • Nursery ห้อง 1      :   วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556
  • Nursery ห้อง 2      :   วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556
  • Nursery ห้อง 3      :   วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556

*** การรับชุดนักเรียน และ ชำระเงิน ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลังขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ

         ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

                                                                                                                   7 มิถุนายน 2556

 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates