ขอเลื่อนการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556

เรื่อง ขอเลื่อนการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น G.1 - 6, ป.1 - 6, G.7 - 11, ม.1 - 3

เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเตรียมความพร้อมในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556 ซึ่งได้ใช้ข้อสอบบางรายวิชา ที่ส่งมาจากส่วนกลางในเครือสารสาสน์ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการสอบจากกำหนดการเดิม คือวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2556 เป็น วันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

11 กรกฎาคม 2556

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates