ข่าวสารประชาสัมพันธ์กำหนดการต่างๆ (อนุบาล)

ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ขอแจ้งกำหนดการต่างๆ ในแผนกอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ให้ทราบดังนี้

 

กำหนดการ เทอม 2.57

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates