กำหนดเนื้อหาการประเมินปลายภาคเรียนที่ 2/57

แผนกอนุบาลได้แจ้งกำหนดเนื้อหาการประเมินปลายภาคเรียนหรือสอบอนุบาลปลายภาคเรียนของแต่ละระดับชั้นในวันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2558 ตามรายการดังนี้

 

กำหนดเนื้อหาการประเมินปลายภาคระดับชั้น KG 1

 

กำหนดการสอบ เทอม 2 ปี 57-001-001

 

Final Topic 2nd Semester-001-001

 

กำหนดเนื้อหาการประเมินปลายภาคระดับชั้น KG 2

 

กำหนดการสอบ เทอม 2 ปี 57-001-001

 

 Final Topic 2nd Semester-002-002

 

กำหนดเนื้อหาการประเมินปลายภาคระดับชั้น KG 3

 

กำหนดการสอบ เทอม 2 ปี 57-003-003

 

 

Final Topic 2nd Semester-003-003

 

Final Topic 2nd Semester-004-004

 

Final Topic 2nd Semester-005-005

 

Final Topic 2nd Semester-006-006

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates