ตรวจสอบรายชื่อ KG Summer ปี 58

ท่านผู้ปกครองที่ชำระเงินค่าเรียน Summer ระดับชั้นก่อนเตรียมอนุบาล - ระดับชั้น KG 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและผังห้องเรียน Sumer ดังนี้

 

  ตั้งแต่เดือน2

รายชื่อ KG Summer ปี 58
Nursery KG1 KG2 KG3
Pre Nursery KG 1.1 KG 2.1 KG 3.1
Nursery 1 KG 1.2 KG 2.2 KG 3.2
Nursery 2 KG 1.3 KG 2.3 KG 3 Inter Class
Nursery 3 KG 1.4    
  KG 1.5    
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates