ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน Summer (ประถม)

 ตั้งแต่เดือน2

รายชื่อ  Summer (ประถม) ปี 58
ICP G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6
  G.1/1 G.2/1 G.3/1 G.4/1 G.5/1 G.6/1
  G.1/2 G.2/2 G.3/2 G.4/2   G.6/2
  G.1/3 G.2/3 G.3/3      

 

* หากผู้ปกครองมีความประสงค์จะให้นักเรียนลงเรียน Summer ขอความกรุณาติดต่อฝ่ายธุรการ เมื่อท่านลงทะเบียนเรียน Summer เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งค่ะ

* หากผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสาย 053-245868-9 ต่อ 105

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates