กำหนดวันจำหน่ายหนังสือ/อุปกรณ์การเรียน

โรงเรียนกำหนดวันจำหน่ายหนังสือ/อุปกรณ์การเรียน และอื่นๆ พร้อมกันทุกระดับชั้นในวัน เสาร์ ที่ 25 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานที่จำหน่ายได้ดังนี้

  • ระดับชั้น G.1 - ป.1 อาคาร 3 ชั้น 3
  • ระดับชั้น G.2 - ป.2 อาคาร 3 ชั้น 3
  • ระดับชั้น G.3 - ป.3 อาคาร 3 ชั้น 4
  • ระดับชั้น G.4 - ป.4 อาคาร 3 ชั้น 4
  • ระดับชั้น G.5 - ป.5 อาคาร 5 ชั้น 2
  • ระดับชั้น G.6 - ป.6 อาคาร 5 ชั้น 2
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates