เรื่อง whale and shark

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

Morning time ห้อง Theatre ดูสารคดีโดย ม.สมชาย และMs.Mila สอนอ่านแปลความหมายของประโยค มีการแข่งขันอ่านแปลประโยค แปลคำศัพท์เรื่อง whale and shark นักเรียนสามารถอ่านแปลได้ทุกคน 

 

17f8e363-1369-4035-b984-1b61e3f13dfe

Morning Time ระดับมัธยม

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

บรรยากาศกิจกรรม Morning Time ระดับมัธยม นักเรียนฝึกการสนทนาเเละเล่าเรื่องจากรูปภาพที่กำหนดให้ร่วมกับครูต่างชาติ นักเรียนระดับชั้น ม.3,G. 9 ติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ต 

 

IMG 5161

การสอบกลางภาค 1/2559

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

บรรยากาศการสอบกลางภาค 1/2559 วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.4 นักเรียนมีความตั้งใจทำข้อสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีครูผู้คุมสอบคอยให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่เข้าใจวิธีการทำข้อสอบ 

 

IMG 2860

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6/1

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6/1 ครูเริ่มการสอนสร้างความสนใจด้วยคำถามเพื่อกระตุ้นความคิด อธิบายเนื้อหาโดยใช้สื่อประกอบการอธิบายสรุปเนื้อหาเป็น Mind map ใช้ทักษะการถามตอบเพื่อให้นักเรียนเข้าใจก่อนทำแบบฝึกหัดลงสมุด ครูเดินตรวจสอบและอธิบายเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล ท้ายคาบมีการสุ่มนักเรียนออกมาเนื้อหาความรู้ที่ได้เรียนเพื่อฝึกทักษะการพูด 

 

IMG 1694

Morning time P.2-P.4

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

บรรยากาศกิจกรรม Morning time ระดับ ป.2-ป.4 นักเรียนได้ฝึกอ่านภาษาอังกฤษและภาษาไทย กับครูไทยและครูต่างชาติ เพื่อให้สามารถประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ 

 

IMG 1929

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates